Niektóre niemowlaki przychodzą na świat z niewielką asymetrią ułożeniową. O jej stopieniu i nasileniu
decyduję przede wszystkim pozycja w łonie matki oraz czas przechodzenia przez kanał rodny podczas
porodu. Przez pierwszy okres życia maleństwo potrzebuje czasu, aby pozbyć się swojego nawyku. Ważne,
aby w tym momencie obserwować swoje maleństwo.
Na co warto zwrócić uwagę:
• Układanie głowy w jedną stronę
• Asymetryczne spłaszczenie główki i wytarcie włosów
• Układanie ciała w literkę „C” tzw. „rogalik” w leżeniu na plecach jak i na brzuchu (asymetryczne
„fałdki” na szyi, plecach, brzuchu)
• Wkładanie do buzi tylko jednej, ulubionej rączki
• Preferencja picia mleka tylko z jednej piersi- ciągle tej samej
Pamiętać trzeba o tym, że asymetria nie jest chorobą – niestety utrwalona może prowadzić do różnych
zaburzeń tj. brak budowania somatognozji (poczucia własnego ciała), zaburzenia koordynacji, skoliozy
czy w konsekwencji opóźnienia psychoruchowego.
Nie każda asymetria niemowlaka się utrwala i nie każde dziecko wymaga rehabilitacji.